Estratègies de comunicació a internet

Creació de marca a internet

Oi que no concep una empresa sense tenir presència a Internet? Vol que la seva empresa tingui presència al món on line? Ha creat una pàgina web, blog o ecommerce però no rep visites ni té conversió de vendes o clients?

Són moltes més les bones idees que fracassen a Internet que aquells projectes que tenen èxit i dues són les principals raons d'aquest fracàs: començar sense saber quins són els objectius a assolir i no definir una estratègia a seguir.

Li oferim un pla complet de presència als mitjans on line segons les seves necessitats:

 • Definició d' objectius i estratègies
 • Disseny i desenvolupament de la seva pàgina web i/o blog
 • Selecció de mitjans socials en els quals aparèixer
 • Gestió de continguts

Gestió de reputació online

¿Alguna vegada ha buscat el nom de la seva empresa o marca a Google? Coneix tot el que es diu sobre la seva empresa o marca a Internet? És conscient que tot el que s'escriu a Internet és indexat per Google i pot aparèixer en una recerca sobre el seu nom o marca?

Ens hem acostumat a buscar a internet i qualsevol informació que trobem influeix per prendre una decisió a favor o en contra. I no podem oblidar que un client insatisfet no tindrà cap repar a compartir el seu disgust en qualsevol dels mitjans que la xarxa li ofereix: fòrums, blogs, sales de xat i altres llocs de mitjans socials com Facebook, Twitter, YouTube, etc.

Sap que un client insatisfet té a Internet l'eina perfecta per comunicar la seva opinió a milers de persones? És conscient que la majoria de les persones que busquen un servei basen la seva decisió de compra a la web de l'empresa i en les opinions d'antics clients?

Sovint les empreses es troben amb opinions de clients a internet que desconeixien i comencen a ser conscients de la necessitat de controlar i gestionar la seva reputació a Internet ja que tenen dificultat per controlar la seva imatge a la xarxa.

La reputació és "el resultat del que vostè fa, el que vostè diu, i el que altres diuen sobre vostè"

Amb el boom d'Internet, totes les empreses tenen una reputació on line, encara que ni tan sols aquestes ho sàpiguen. La reputació d' una empresa es basa en la seva imatge. Una imatge positiva dona confiança al client. La imatge d'una empresa és essencial per al seu èxit i també és la clau que determinarà la seva rendibilitat i els ingressos. No obstant això, una mala reputació pot portar a una disminució de la confiança dels clients provocant, per tant, una reducció en els beneficis i les vendes.

L'objectiu de la gestió de la reputació on line és la diferenciació de la seva empresa respecte a la seva competència, la posada en valor del que la seva empresa fa bé i la resposta a diferents aspectes negatius que puguin afectar la imatge de la seva empresa, no només comentaris de clients insatisfets, si no també continguts desactualitzats o mancats d' interès, opinions dels seus empleats o situacions externes que puguin afectar el seu sector negativament.

Li oferim:

 • Monitoratge de la seva empresa i/o marca: amb les nostres eines, estudiarem la reputació de la seva organització a Internet i analitzarem en quina situació es troba i quina estratègia s'ha de seguir
 • Accions proactives: generem valor i i creem oportunitats. La millor manera de posar en valor el que la seva empresa fa és comunicar-ho i per això és necessari una bona gestió de continguts i una imatge correcta. Per a això hem de planificar una estratègia de disseny i creació de continguts d'acord amb el segment de clients al qual va dirigit i amb l'estratègia off line que siga la seua empresa. Començant pel disseny del web corporatiu i passant per tots els recursos que Internet ens ofereix per comunicar, blog, landing page, xarxes socials, blogs dels empleats, webs i blogs d'empreses col·laboradores i proveïdors, blogs, fòrums i perfils socials sobre el sector, etc. Realitzarem un pla en el qual es defineixi quin disseny, quins continguts i en quins mitjans hem d'estar.
 • Accions reactives: reaccionem davant situacions hostils i gestionem situacions de crisi

Tot això dins d'un pla estratègic de reputació on line perfectament coordinat amb les seves estratègies de màrqueting tradicional, comunicació off line i relacions públiques.

Gestió de continguts

Ha creat els seus perfils en xarxes socials a Internet i no aconsegueix seguidors? ¿Publica continguts assíduament i no assoleix la interacció amb els usuaris de les seves xarxes? ¿Crea els seus propis continguts o no disposa de temps per fer-ho?

No n'hi ha prou amb ser present a Internet, cal comunicar un missatge que interessi a clients i futurs clients, i reflectir la imatge de l' empresa. Gairebé el 50% dels usuaris de les xarxes socials afirma que segueix alguna empresa a Internet però perquè això succeeixi, l'empresa li ha d'aportar uns continguts que el motivin a llegir-lo i fins i tot, a compartir-lo amb els seus seguidors.

¿Realitza recerques a Internet sobre els seus productes i la seva pàgina web no apareix?

Els seus potencials clients busquen productes a Internet. Si la seva pàgina web no apareix, adquiriran els productes a altres proveïdors. La redacció dels continguts del seu web i/o blog pot ajudar-lo al posicionament de les seves pàgines a Internet. Només cal tenir en compte què és el que requereixen els cercadors.

El màrqueting de continguts pot ser la diferència entre l' èxit de la seva empresa a Internet o el passar completament desapercebut.

Li oferim:

 • revisió dels continguts del seu web o blog per a la seva millora
 • redacció de continguts per al seu web o blog
 • creació i curació de continguts per als seus perfils a les xarxes socials

Gestió de xarxes socials

¿A que la seva empresa és present a Facebook i Twitter? I si no està ¿que s'ha plantejat estar?

Com la seva, moltes empreses tenen presència a les xarxes socials. No obstant això, moltes d'elles tenen problemes per arribar al seu públic. El fet que Facebook i Twitter siguin els llocs socials més populars no significa que el seu públic estigui en aquestes plataformes específiques.

Sap en quines xarxes socials és present el seu client?

Nosaltres l'ajudem a esbrinar-ho.

Algunes empreses creen els seus perfils a les xarxes socials però no les doten de continguts realment interessants per als seus clients. Les xarxes socials són un bon aparador dels seus productes, però no n'hi ha prou amb això per aconseguir seguidors fidels Cal dotar-les d'una bona imatge i un bon contingut i oferir alguna cosa a l'usuari que li faci ser fidel. No s'han de dedicar exclusivament a vendre els seus productes sense oferir res als seus potencials seguidors.

Sabria dir quins són els continguts que interessen al seu públic? ¿Sap si realment la seva empresa li està traient el màxim profit a les xarxes socials i totes les eines que aquestes ens proporcionen? És conscient que gairebé el 50% dels usuaris segueixen a marques o empreses a les xarxes socials i més del 20% participen en promocions i concursos? 

Li oferim:

 • un anàlisi del seu mercat a les xarxes, realitzant la segmentació dels seus clients i esbrinant en quines xarxes estan
 • selecció de les xarxes més adequades per gestionar la seva presència i dirigir-se als seus clients actuals i potencials
 • creació i gestió dels seus perfils a les xarxes seleccionades
 • creació i curació de continguts per comunicar a les seves xarxes en línia amb la seva estratègia de comunicació off line i amb la imatge que ha de mostrar
 • informes de la seva evolució a les xarxes socials